Runsten Veta Kyrkogård

                 
   
  Runsten med inskrift från 1000-talet efter e.Kr.     
               
Karle och Gunnar de reste denna sten efter Håmunde sin broder, en god ung man Gud hjälpe hans själ.
Stenen låg tidigare i Östra kyrkogårdsmuren. Den restes 1967 på sin nuvarande plats.
                 TILL MINNE AF
Anders Andersson i Gottlösa som 8 Okt 1838 Grundade Weta Kyrkobyggnadsfond
Ur Hvilken KGL Majestäts  Nådiga Bref
15 Okt 1912 Anslog Medel Till Restaurering AF Weta Kyrka


År 1913-14 restaurerades Veta kyrka. Man använde då medel från Anders Anderssons kyrkobyggnadsfond.
Saker som åtgärdades.
Putsen på ytterväggarna togs av, ny stenfot inlades, torn uppfört, portal och portar i väster, fönsteromfattningar insattes, värmekammare uppmurades, dopkapell anordnades i f.d. sakristian, nytt orgelverk och trapphus, målade fönster i altare och dopkor, konstglas insattes i nya järnbågar, nya dörrpartier och bänkar med behållande av delar från äldre inredning, konstsmide på port i väster och på läktaren utfördes, tre nya ljuskronor uppsattes, nytt trä och stengolv inlades, taket i högkoret reveterades, elvalvet, förut av trä, tegelmurades, de gamla målningarna framknackades och renoverades, ny dekorering utfördes i altare och orgelkor samt västra fondväggen, sakristia dekorerades, altare, predikstol, orgelfasad, epitafier samt alla övriga möbler och inventarier renoverades, nya antependier m.m. klockstapeln reparerades och inkläddes med träspån.
                
Arbetslaget under restaureringen år 1913-1914
Längst fram till vänster sitter prosten Brolin iförd halmhatt. Och till vänster om honom Carl Forslund kyrkomålare.

Tillbaka