Minnessten Västra Hargs kyrkogård

            
På kyrkogården finns i sydvästra hörnet en mycket vacker gravvård med ett monument på vilket syns över Hummelhjelmska vapnet starkt förgyllt och inunder läses;

    ”Minne af Brita Lovisa Odencrantz, som förenade sann Gudsfruktan, hög själsodling, obefläckad vandel, trofast vänskap, huslig verksamhet; föd den 14 januari 1773, gift den 23 augusti 1798, utan barn, död den 17 april 1822; ömt saknad af dess efterlevande man Carl Friedrick Hummelhjelm, lagman öfver Östergötland”                          

                   
En bild från Västra Hargs kyrkogård: Häradshövding Carl Odencrantz grav 1911.
   

                       
                           Häradshövdingens grav 2009   

Nordvästra sidan finns en gravvård av granit över fru Christina Uggla med inskrift;
                              
”Här hvilar jämte sin man Välborne Christina Uggla Cristoffersdotter, född den 1 juli 1729, död den 8 mars 1781. Hon var sitt tidehvarfs efterdöme. Vårdade ömsint menniskor, beredde de fattigas tillflykt, älskade slöjder och vetenskaper, hatade fåfängan, lefde i enslighetens lugn samt förtröstade på Guds nåd och barmhertighet. Vandringsman, dig kan önskas längre lif, men aldrig ädlare själ och bättre hjerta. Ristadt af dess vän B.M.L”

Källa ur boken: I Minnen Bevarat ett stycke folklivshistoria från Västra Harg av Rune Wikell

                                 Isak Åkermark (1857-1903) har i olja fångat motivet Västra Hargs kyrka med  dammen till Boo vattenhjulsåg i förgrunden.
Bonden och kon är tillägnad kyrkoherde Adolf Sonden (1840-1889), som var församlingens sista bondepräst.
Till vänster syns dammfästet och trappan upp till kyrkogården. Till höger om kyrkan skymtar sockenstugan ibland träden. Den är målad i rosa. Isak Åkermark var sitt första äktenskap gift med Ida Cnattingius (1863-1890) ifrån Skrämla, tidigare Helgeslätt. De vistades mycket på Boo. Annars var de till en stor del boende i Berlin, där hustrun Ida gick u tiden.
På konstverkets baksida står följande text: Tillhör Hilma Ugarph/Sondèn 1901 (hustru till kyrkoherden). Sist var tavlan i Gustaf Sondèns ägo. Han var son till kyrkoherden.


Källa ur boken:  I Minnen Bevarat ett stycke folklivshistoria från Västra Harg
Del 2.

                           
Handlaren Fritz Granath i Hulu var en stor fågel kännare och fågelvän. Han hade en mängd olika fågelholkar uppsatta i markerna i Hulus närhet. Varje år bar han sin stege från träd till träd och rensade holkarna, innan flyttfålarna kom tillbaka. Han hade drygt 230 fågel holkar uppsatta och varje holk var numrerad.
Till hans minne dröjer också en fågel på hans gravsten Västra Hargs kyrkogård.

Källa ur boken: I minnen bevarat ett stycke folklivshistoria från Västra Harg
Del 3