Foto: Corren

Västra Harg kyrka och lokal

Västra Harg är en vacker bygd med historiska anor belägen vid Hargsjön i Mjölby kommun.