En minnessten över Västra Skrukeby kyrka. Text: Här stod V Skrukeby medeltidskyrka till 1870.
Foto: Marcus Linneberg

Skrukeby gamla kyrkplats

Här låg en gång Västra Skrukeby kyrka och kyrkogård, här finns gravstenar och kyrkogårdsmuren kvar.

Under 1800-talet växte befolkningen kraftigt, inte minst i lantbruktrakter, och många gamla kyrkor var plötsligt för trånga och dessutom ofta i ganska dåligt skick.

En våg av kyrkbyggnader gick över landet, och åtskilliga stora tempel byggdes i liknande stil, ”Tegnérlador” (efter biskop Esaias Tegnér).

En ny kyrka byggs

I både Högby och Västra Skrukeby socknar fanns önskan om en ny kyrka i tidens stil. Man beslutade därför att bygga en ny kyrka mitt emellan de gamla kyrkorna. Så kom det sig att Högby nuvarande kyrka ligger där den ligger, och den är ett ganska sent men fint exempel på sin tids kyrkoideal.

Kyrkogårdarna finns kvar

De två gamla kyrkorna revs när den gemensamma kyrkan var klar, men det fanns ju kyrkogårdar med gravar sedan lång tid tillbaka, så platserna har bevarats. Många inventarier har också sparats och finns idag i Högby kyrka som står öppen under sommaren.

Kyrkoherden i det nya pastoratet hade nära till sin huvudkyrka, men komministern som hade hand om Skrukeby fick sin komministergård på Stora Skogsjö i Högby socken.

Text: Olof Söderberg

Hitta hit: Koordinater 

N 58.3337
E 15.0835 Kommer du med bil parkera på den lilla gårdsplanen eller utmed vägen