Foto: L Nilsson

Såningsmannen i Vallerstad


Mannen bakom Såningsmannen i Vallerstad

På kyrkogården i Vallerstad står Såningsmannen med handen utsträckt i en evig gest, med de föränderliga fälten bakom sig. Bronsskulpturen är gjord av konstnären Gottfrid Larsson, som också ligger begravd på Vallerstad kyrkogård.

Skulpturer av Gottfrid Larsson finns i offentliga miljöer i många städer och ett av hans stora projekt var Lantbruksmonumentet, en skildring av östgötskt lantbruk med två män och en kvinna som sår, skördar och binder sädeskärvar. Detta verk står utanför Östgöta nation i Uppsala.

På Vallerstad kyrkogård står ett exemplar av Såningsmannen Foto: L Nilsson

Behöll kontakt med hembygd

Gottfrid Larsson föddes den 21 november 1875 i Naveryd Vallerstad. Han
var yngst i en syskonskara på fyra. Redan som fjortonåring började Gottfrid på Chamberts möbelsnickeri i Norrköping som träsnidare. Han fortsatte sedan på Tekniska skolan i Stockholm. Under studietiden lärde han känna Carl Milles som blev hans vän och konkurrent livet ut.

Via olika stipendier kom Gottfrid till Paris för att studera åren 1900-1902.
Han besökte även München, Italien, Frankrike, England, Belgien och Holland. Tillbaka i Sverige drev han tillsammans med konstnären Edward Berggren en konstskola i Stockholm. Under tiden i Stockholm behöll han kontakten med hembygden genom engagemang i Östergötlands Konstförening.

 

Frun inrättade museum

Skulptör Gottfrid Larsson är gravsatt på Vallerstad kyrkogård Foto: L Nilsson

Med anledning av hans 60-årsdag anordnades 1935 en utställning i Konstnärshuset i Stockholm. Han avled på julafton 1947 i Stockholm.

Gottfrid Larsson var gift med norskan Karen Waaler och det var hon som efter makens död köpte en fastighet på Skänningegatan i Vadstena, där ett museum inrättades med makens efterlämnande verk. Hon lät också gjuta Såningsmannen i full skala för placering på kyrkogården i Vallerstad. Karen avled i Stockholm 1968 och vilar liksom maken på denna kyrkogård.

Bland Gottfrid Larssons verk kan nämnas kandelabern Mörkret flyr ljuset (1902) i Gottrid Larssongården i Vadstena, Valsverksarbetare (1910) på Gottrid Larssongården i Vadstena, Arbetaren (1917) i Vasaparken i Stockholm och Såningsmannen (1930) utanför Östgöta nation i Uppsala.

På Landsarkivet i Vadstena förvaras hans samlingar med bland annat skisser och teckningar, foton och brev

Länkar att läsa mer

Gottfrid Larsson gården och spetsmuséet

Kulturarv Östergötland

 

 

Foto: L Nilsson
Foto: L Nilsson