Sammanträdesdagar 2022

kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla att lyssna. Du kan dock inte komma med inlägg i mötet eller har rätt att yttra dig.

Kyrkofullmäktige håller möte i Mjölby församlingshem kl 19.00 om inget annan meddelas

19 maj
10 november

kyrkoråd

Kyrkorådets möten är ej öppna för andra än kyrkorådets medlemmar.

Kyrkorådet håller möte i Mjölby församlingshem kl 18.00 om inget annat meddelas.

Kyrkorådets sammanträden 2022
10 januari
28 februari
21 mars
2 april lördag
25 april
23 maj
13 juni
29 aug
19 sept
17 okt
21 nov
12 dec