Runstenen på Sya Kyrkogård

                 
 Runsten vid skolan/ tingshuset

Bland märkligare fornminnesmärkning kan socknen räkna 2 runstenar, den ena vid skolan/ tingshuset, tidigare vid kyrkan med denna inskrift "Holmsten reste (denna) sten efter Gisl sin fader (god?)
 
På Kyrkogården
Till en äldre typ av runstenar än de vanliga med slingerornament O.d. och även bokstavsmässigt utvisande äldre drag hör den som upprättats ur sin förnedring som grindstolpe vid kyrkan, fått sina runor i målade och nu uppsatta på kyrkogården. Dess tillkomst torde kunna sättas till 900-talet eller omkring 1000 e.Kr. Den del av inskriften, som ännu finnes kvar, har enligt den senaste av fil. Doktor Arthur Norden utförda undersökningen, följande lydelse "Odenkarl och Germund de resa minnesmärket efter -----Germund ristade runorna".
Denna sten har stått i Uddarps hage och när sten behövdes för att sätta om ringmuren, kom denna sten med och sattes upp som grindstolpe, men blev som sagt, upprättad och ställd på kyrkogården vilket säkerligen var kh Oscar Bohms förtjänst.
 
Källa ur boken: Bygdehistoria över Sya socken

Tillbaka