Foto: Marcus Johansson

Psalmodikongruppen

Väderstad och Skänninge församlingar

Psalmodikongruppen är en nystartad musikgrupp i Väderstads och Skänninge församlingar. Vi spelar psalmer och visor på det ensträngade instrumentet psalmodikon. Enligt uppfinnaren Johannes Dillner ska man kunna lära sig att spela vilken psalm som helst på 30 minuter. Du behöver med andra ord inga förkunskaper. Instrument finns att låna i kyrkan. 

Tisdagar (en gång i månaden) kl. 10.00-12.00, Väderstads kyrka.

Datum: 8 september, 6 oktober, 3 november och 10 december.

Marcus Johansson 073-08 53 315

Marcus  Johansson

Marcus Johansson

Folkungabygdens pastorat

Väderstad, Kyrkomusiker

Mer om Marcus Johansson

Musiker, Väderstad