Foto: Marcus Johansson

Psalmodikongruppen

Väderstad och Skänninge församlingar

Psalmodikongruppen är en nystartad musikgrupp i Väderstads och Skänninge församlingar. Vi spelar psalmer och visor på det ensträngade instrumentet psalmodikon. Enligt uppfinnaren Johannes Dillner ska man kunna lära sig att spela vilken psalm som helst på 30 minuter. Du behöver med andra ord inga förkunskaper. Instrument finns att låna i kyrkan. 

Tisdagar (en gång i månaden) kl. 10.00-11.00, Väderstads kyrka.

Startar 14 september 2021

Datum: 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december

Marcus Johansson 073-08 53 315