Foto: Marcus Johansson

Psalmodikongruppen

Väderstads församlingar

Vi spelar psalmer och visor på det ensträngade instrumentet psalmodikon. Enligt uppfinnaren Johannes Dillner ska man kunna lära sig att spela vilken psalm som helst på 30 minuter. Du behöver med andra ord inga förkunskaper. Instrument finns att låna i kyrkan. 

Tisdagar (en gång i månaden) kl. 10.00-12.00, Väderstads kyrka.