Foto: Jenny Egerborn

Pilgrim i Alvastrabygd

ÖDESHÖG Vandra med Ödeshögs församling i Alvastrabygd - på slätten, på Omberg, längs Vättern

Ödeshög-Hästholmen-Alvastra kloster-Västra Tollstad-Heda-Alvastra

Karta över leden finns i våra kyrkor och församlingshem.

Kort beskrivning av leden:

Birgittakapellet Västra Tollstad kyrka Foto: Jenny Egerborn

Från Ödeshögs kyrka går du genom stan ner mot cykelvägen som går till Hästholmen. Du följer sedan cykelvägen fram till Hästholmen, går genom Hästholmen ner till hamnen. Därifrån går leden via villakvarter till vandringsled längs Vättern till Sverkerkapellet. Där viker du av mot stora vägen mot Alvastra Kloster (följ bilvägen). Vid Alvastra går du längs Alvastra Kungsgård över riksväg 50 på en grusväg mot Västra Tollstad. 

Vid Västra Tollstad finns två möjligheter: antingen viker du av vänster mot Heda eller så går du till Västra Tollstad kyrka där du hittar Pilgrimsparken och Birgittakapellet. 

Från Västra Tollstad går du en stig över åkern via en energiskog över till grusväg mot Heda. I Heda kyrka hittar du Mariakoret, en böneplats vid Hedamadonnan.

Från Heda går du över Isberga naturreservat tillbaka till Alvastra Kloster.

Pax et bonum!

Emmausvandring i påsk

Annandag påsk den 10 april går vi en Emmausvandring kl 16-18. Samling vid Västra Tollstad kyrka kl 16.00

Karta Alvastraleden

Pilgrim

Ordagrant betyder pilgrim (lat.per och ager som förvandlades till peregrinus) ”över fälten”, och syftar alltså på någon som förflyttar sig, utvecklas, vill något - gör en yttre eller inre resa.

Ordet kan också betyda ”främling”.

Fyra personer är på pilgrimsvandring och har stannat till på en stig vid ett vetefält.
Pilgrimsvandring på Omberg Foto: Tomas Wettermark

Ödeshögs församling

Tätorten Ödeshög samt Heda, Västra Tollstad, Rök, Svanshals, Stora Åby och Trehörna

Ett sittunderlag ligger på en mossig sten vid vattnet.

Pilgrimsvandring

Jenny Egerborn. pedagog i Ödeshög delar sina tankar omkring pilgrimsvandring

En kvinna knyter sin vandringskänga och på armen har hon en frälsarkrans.

Pilgrimsvandringar

Vandra långt eller kort, ensam eller tillsammans med andra. Ibland kallar vi det pilgrimsvandringar, ibland vandringar och ibland bara ut och gå. Vi kan gå i tystnad, vi kan samtala, vi kan lyssna in och bara uppleva och göra en både andlig och själslig upptäckt.