Foto: Tommy Hwitfeldt

Östra Tollstad Kyrka

År 1885 stod den nuvarande kyrkan på plats och är byggd på en höjd 200 meter sydväst om kyrkogården

Den gamla kyrkan

Under 1100-talet eller tidigt 1200 tal uppfördes en stenkyrka i Östra Tollstad med stomme av kalksten och något gråsten. Kyrkan hade torn i väster och lägre kor med absid i öster. Klockorna hängde i en stapel på kyrkogården.  För att kyrkan skulle kunna rymma den ökade befolkningen byggdes en "nykyrka" eller den s k "träkyrkan" till på norra sidan år 1730-31.

En ny kyrka byggs

En ny kyrka byggdes åren 1885-1886 och då revs även den gamla medeltida kyrkan. Den nya kyrkan lades inte i den traditionella väst/östliga riktningen utan i nord/sydlig riktning och byggdes på en höjd 200 medter sydväst om gamla kyrkan. Stilen var gotikinspirerad med höga smala fönster, utvändiga strävpelare och torn med smal spira.

Kyrkan restaurerades år 1927 och ytterligare några år senare 1956-58 genomfördes en del större förändringar. Kyrkorummet präglas fortfarande idag av dessa förändringar.

Inventarier

Altartavlan , som föreställer Jesu födelse, är måad 1813 av Per Hörberg. 
Altarbordet tillkom vid Lundbergs restaurering 1956, liksom den vackra kormattan komponerad av Barbro Nilsson och utförd vid Märta-Måås-Fjettströms altljé i Båstad.

Storklockan är gjuten år 1732 av Magnus Hultman i Norrköping. Lillklockan är gjuten av samma mästare. Orgeln i Östra Tollstad kyrka är byggd år 1886 av Carl Elfström i Ljungy. Verket omfattar 18 stämmor

Här kan du läsa mer om Östra Tollstad och dess kyrka "Kulturhistorisk inverntering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005"  

lyssna på en guidning om östra tollstads kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Östra Tollstads kyrka Foto: Tommy Hwitfeldt