Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation

Nyhet Publicerad Ändrad

Konfirmationen är ett unikt tillfälle att få tid att undersöka livets stora frågor på ett roligt och nyfiket sätt

Att vara tonåring är inte alltid så lätt. Man brottas ständigt mellan viljan att vara barn och samtidigt vilja visa sig vuxen.

Man söker friheten, självständighet och bekräftelse från vuxenvärlden. Man måste börja ta ställning till hur man ska leva sitt liv och i alla dessa funderingar är det kyrkans uppgift att möta ungdomarna.

Läs mer om konfirmation i Svenska kyrkan här