Bibelns texter alltid aktuella

Nyhet Publicerad Ändrad

Fast sprungna ur en annan kultur och en annan tid har bibeltexterna något att säg oss människor idag

I söndagens predikan och i församlingens bibelsamtalsgrupper får vi hjälp att tyda och förstå textens betydelse för oss i nutidssamhället.

Ur den svenska evangelieboken

Bibeltexterna som läses vid söndagens huvudgudstjänst har sammanställts i den svenska evangelieboken.

Samma text var tredje år...

Evangeliebokens texter läses, med några få undantag, var tredje år. Från och med första advent 2022 till och med domsöndagen 2023 läses tredje årgångens texter. Första advent 2024 inleds första årgångens läsning

....eller vart fjärde år

Under veckan från Palmsöndagen till Påskdagen läses texterna "evangelievis" och återkommer då vart fjärde år.
2023: Mattesusserien
2024: Markusserien
2025: Lukasserien
2026 Johannesseriens texter o.s.v

Psaltarpsalm

I evangelieboken finns också en psaltarpsalm för varje sön-/helgdag. I en del kyrkor växelläses eller sjunges psaltarpsalmen i högmässan.

Läs mer om kyrkoåret

Hela bibeln på webben Även webbshop för olika utgåvor av biblar och på olika språk