Foto: Mårten Thurfjell

Mjölby kyrka

Mjölby kyrka med vackra glasmålningar. Gå en rundtur i kyrkan och lyssna till en guidning nedan

lyssna på en guidning om mjölby kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Mjölby kyrka Foto: Tommy Hvitfeldt
Den gamla kyrkan i Mjölby var uppförd av kalksten och delvis gråsten.
Tornet ingår i den nuvarande kyrkan och hade två mot mittrummet ställda små, tunnvälvda nischer som ännu kan ses. År 1686 utökades den gamla kyrkan på norra sidan med en fyrkantig byggnad. År 1751 uppfördes en hög och vacker tornspira för klockorna, som tidigare hängde i en stapel. Kyrkan ägde också en altaruppsats, som inköptes år 1715.
 
Brand utbröt i Mjölby
 
År 1771 förstördes den gamla kyrkan tillsammans med de flesta inventarierna i en stor brand. Då brann också prästgården och dess arkiv upp. Bara tornmuren finns idag kvar. Spår finns av en läktaranordning 1 tr. upp avsedd för kyrkans byggherre eller donator.
 
En ny kyrka byggs
 
Redan året efter var man redo att bygga en ny kyrka. Stora gåvor skänktes tillsammans med kollekter som gjorde att murmästare Östberg lade grunden till den nya kyrkan efter en ritning från kungl. Överintendentämbetet. Året efter det kunde man inköpa tegel, bränna kalk och skriva ett kontrakt med Östberg. Han skulle ha 4000 rdr kopparmynt för 4 murar till 4 alnars höjd från grunden, sedan 2600 rdr mynt för nästföljande 2 alnar och för de sista alnarna 4285 rdr kopparmynt osv. Arbetet fortskred långsamt och efter en lång byggperiod var den nya kyrkan äntligen klar att tas i bruk och kunde invigas år 1779. År 1790 satte man upp tornuret. År 1859 satte man in ett orgelverk byggt av Sven Nordström i Flisby som fick ersätta den gamla Strömbladsorgeln från 1700-talet. En omfattande renovering gjordes 1906 - 1907 då orgelläktaren byggdes ut och fick en ny barriär. Predikstolen byggdes om, målades, förgylldes och fick en fondvägg av gips. Altarbord och altarring, bänkar och entrédörrar byttes ut, kyrkan putsades utvändigt och målades.
Sakristian fick sin nuvarande form vid en inre renovering som gjordes 1944. En del av kyrkans gipsdekor togs då bort och ersattes av ett slätt valv. Senare har man bytt järnplåten som fanns på taket mot ett nytt i koppar.
 
Glasmålningar 
 
År 1968 tillkom glasmålningarna i koret. De är komponerade av professor Ch. Crodel i München och utfördes av den välkända firman Franz Mayer i München.
De tre fönstren i koret symboliserar treenigheten. Nordöstra korfönstret är tillägnat Fadern, sydöstra korfönstret Sonen och korfönstret vid dopfunten den heliga Anden.
Långhusets båda fönster hör ihop, det norra återger de gammaltestamentliga bilderna och det södra uppfyllelsen i Nya testamentet. De nedre långhusfönstren tillkom år 1969.
 
Renovering 2006-2007
 
Mjölby kyrka återöppnades söndagen den 21 oktober 2007 av biskop Martin Lind efter en 16 månaders lång yttre renovering. De senaste 10 månaderna fick alla gudstjänster hållas i för-samlingshemmet på grund av en omfattande inre renovering.
Arbetena har huvudsakligen utförts av WSP Management, Måleri & Fasad Bröderna Ek AB, Karlssons Fasadrenovering AB, Närkesten samt Anderssons elektriska, Mjölby.
Kyrkan har både exteriört och interiört försetts med helt nya putslager. Kyrkan har utvändigt återfått den ljusgula ton som den hade vid renoveringen 1906. Invändigt har man bl a åter marmorerat baserna till kapitälen. Hela kalkstensgolvet har lyfts bit för bit och underlaget har bytts ut och dräneringsrör lagts ned. De unika glasmålningarna har lyfts ned och rengjorts. All el- och styrteknik har bytts ut.

Inventarier

Altartavla:Tavlans konstnär är okänd, föreställer Jesus i Getsemane.

På södra väggen hänger ett krucifix som är snidat av bildhuggaren W.Enelius i Linköping på 1930-talet.


Nattvardskärl: Nattvardssilvret består av en kalk på sexflikig fot, cuppan är äldre medan foten är av Samuel Presser 1757-1783 i Linköping, samt en patén till denna. En oblatask från 1600-talet gjord av Valentin Wefwer från Linköping finns bland inventarierna. Kalken med rik ornering i barockstil är kanske ett av de märkligaste silverföremålen. Den skänktes till kyrkan av Samuel Ehrenkrona från Hulterstad. Också den är tillverkad på 1600-talet med en stämpel i form av en pinjekotte som anger ursprungsorten Augsburg.

Dessutom äger kyrkan fem gamla ljuskronor, en medeltida malmstake och ett par mässingsljusstakar av senbarock typ.
Bland textilierna hittar man två mässhakar från 1700-talet och ett par kalkkläden från början av 1800-talet i svart siden och silverbroderier.

I kyrkans torn hänger tre klockor. En storklocka gjuten av Elias Annell i Norrköping från år 1772. En mellanklocka från år 1702 omgjuten av Annell till den nybyggda kyrkan och lillklockan, omgjuten år 1905, som ursprungligen kommer från Sörby kyrka.

Besök och tillgänglighet Mjölby kyrka

Adress: Kungsvägen 53, 595 43 Mjölby
Öppettider: Kyrkan är öppen året om kl 10-18. Vardagar öppnas kyrkan oftast tidigare.
Hitta hit med bil: Vägbeskrivning
Parkering: Asfalterad besöksparkering 3 timmar (begränsat antal platser) vid församlingshemmet. Grusgångar med krossat grus  fram till kyrkan alternativt asfalterad trottoar runt kyrkogården och ingång till kyrkan från Kungsvägen. Från Kungsvägen finns asfalterad/plattgång fram till kyrkan. Går att köra fram med bil. Ytterligare parkeringsplatser finns vid gamla kvarntomten (betalparkering) eller vid torget
Tillgänglighet: Kyrkan är tillgänglighetsanpassad
Toalett: Ja
Hörslinga: Ja
Framkomlighet: Grusgångar

Kontaktuppgifter
Pastorsexp 0142-552 00 epost: folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexp 0142-552 10 epost: folkungabygden.kyrkogard@svenskakyrkan.se

 

Ingång till kyrkan från Kungsvägen
Plattgång längs kyrkans långsida
Ingång på långsidan mot Kungsvägen
Huvudingång
Huvudingången
Två trappsteg upp till altaret
Flyttbar ramp