Foto: Corren

Väderstad församling

Under allhelgonahelgen håller vi minnesgudstjänster i flera av våra kyrkor. Här hittar du tid och plats.

FREDAG 30 OKTOBER

Kyrkorna i Kumla, Appuna, Hogstad och
Väderstad står öppna för andakt och ljuständning
13.00 - 16.00

Orgelandakt, Marcus Johansson
14.00 i Kumla kyrka 

Orgelandakt, Marcus Johansson
15.00 i Appuna kyrka

Orgelandakt, Marcus Johansson
16.00 i Hogstad

Orgelandakt, Marcus Johansson
17.00 i Väderstad kyrka

ALLA SJÄLARS DAG - SÖNDAG 1 NOVEMBER

Minnesgudstjänst med Marcuskören
16.00 i Hogstad kyrka

Minnesgudstjänst med Marcuskören
18.00 i Väderstad kyrka