Lundby kapell utvändigt. En rök låg träbyggnad med två vita dörrar och tegeltak.
Foto: Tommy Hwitfeldt

Lundby kapell

Ligger vid prästgården i Lundby och används idag till gudstjänster och dop

I slutet av 1700-talet förenades Sörby socken med Mjölby. Sörby socken hade då sin prästgård i Lundby. På en karta från 1695 betecknas den nordligaste tomten i byn Lundby som ”Coministri Bost”. En senare karta, från 1840, redovisas denna tomt tre byggnader: huvudbyggnaden och två flyglar. Av dessa återstår den södra av flyglarna och används nu som kapell och församlingsgård. Den nya huvudbyggnaden som byggdes 1925 tjänar som bostad för komministern i Mjölby församling.
Man finner i vår tid flera exempel på att t ex gårdsmagasin förändrats till kyrkolokaler. Det är ett sätt att bevara gamla vackra timmerbyggnader från rivning. I Lundby blev saken aktuell vid mitten av 1950-talet. Det nya bostadsområdet där behövde lokaler för kyrklig verksamhet och samtidigt stod prästgårdsflygel och väntade på en meningsfull användning. Dåvarande komminister Per Svae tog initiativet till att förvandla gårdsbyggnaden till ett kapell. Detta arbete skedde etappvis och med David Jansson som byggmästare. År 1962, den 6 oktober, var man klar för invigning, som förrättades av biskop Askmark.
Lundby kapell, som under många år var arrendatorbostad, är en envånig timmerbyggnad, uppförd i början av 1800-talet. Fasaden är rödfärgad med svarta hörn och ”pilastrar”. Från gårdsplanen ser man två dekorativa ingångar med panelklädda dörrar. De omges av låga, fyrrutade fönster. Västra partiet tjänade för som bostad då där finns en skorsten. Åt öster fanns ekonomiutrymmen, bland annat ett rymligt sädesmagasin på vinden som nu inretts till kyrksal. I kapellets bottenvåning, åt väster, har man nu barn och ungdomsverksamhet. Åt öster ett rum för samkväm.
På övervåningen har den lilla drängkammaren åt väster blivit sakristia. Resten av övervåningen är kyrksal.
Ett enkelt altare står vid östfönstret smyckat med en glasmålning av Tor Svae. Där återges till vänster människors olydnad, syndafallet, och hur himmelrikets port slås igen. Till höger är porten öppnad, tack vare Kristi lydnad.
Altarplatsen omges av dopbord och läspulpet av trä, utförda av Arne Jöneryd. Däröver hänger ett krucifix av trä. Under passionstiden är det ett senmedeltida krucifix som tillhört Sörby rivna kyrka. Ikonografiskt är det ovanligt genom att det visar såret i bröstet på vänster sida i motsats till det annars brukliga. Detta krucifix hänger i vanliga fall på kyrksalens västra vägg. Dess plats över altaret upptas då av ett modernt ”triumfkrucifix”. Det har skulpterats och målats av Eva Spångberg. Motivet är Kristus som konung iförd krona och lång mantel.
Bänkar och armatur i kyrksalen är återanvända äldre inventarier i varierande ålder. Över bänkarna hänger stallyktor som omgjorts för elektriskt ljus.
Orgeln, från 1980, med tre stämmor har levererats av firman Modul i Umeå. Den är uppdelad på manual med pedal och fristående piphus.
Nattvardssilvret från 1962 är stämplat R. G. W. Det har skänkts av Ella Sundqvist och My Lindström. Bland textilierna finns mässhakar av sammet i rött och lila med dekor i batik. De är gjorda av Anna Stina Alvin i Mjölby. Mässhakarna i grönt och vitt kommer från Agda Österbergs verkstad. Det vita är skänkt av syster Signe och den gröna av ”5-öresföreningen”. Vidare finns ett antal dopklänningar sydda och skänkta av Sörbykretsen och församlingsbor. Brudkronan tillhör också textilerna. Den är knypplad och skänkt av Gun Larsson.
Kyrkklockan har tidigare använts i Parkskolan i Mjölby men hänger nu i en stapel utanför västra gaveln.