Foto: Mårten Thurfjell

Lokalvård

Många av personalen har delade tjänster mellan lokalvård och vaktmästeri eller församlingsvärdar