Laurentius

Laurentius var ärkediakon i Rom och led martyrdöden år 258. Till de fattiga lär han ha delat ut av kyrkans värdesaker för att de inte skulle bli kejsarens egendom. Under medeltiden blev många kyrkor helgade och uppkallade efter honom. Både Uppsala och Lunds domkyrkor bär namnet S:t Lars. Hans kännetecken är ett halster eftersom han halstrades till döds. Vidare avbildas han med penningpung och bröd, som syftar på hans omtanke om de fattiga. 

Laurentius martyrdag firas den 10 augusti.