Foto: Lisbeth Nilsson

Kyrkobyggnadens inventarierbok

I varje kyrka finns en inventarieförteckning av kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Dessa finns förtecknade i Svenska kyrkans inventarieregister Sacer.

I samband med senaste biskopsvisitationen gjordes en genomlysning av kyrkans inventarier hösten 2017.

Stiftsantikvarie Gunnar Nordanskog gick tillsammans med församlingsherdar igenom inventarieförteckningarna och behov av åtgärder på de kyrkliga inventarierna

Nu pågår arbete med att åtgärda inventarier med åtgärdsbehov samt uppdatera listorna i Sacer

​Samordnare för Sacer i pastoratet är Lisbeth Nilsson

Broderad detalj på röd mässhake.

Lär dig mer om kyrkliga inventarier och dess vård

Här på sidan hittar du länkar till dokument som ger råd och vägledning för arbetet med inventarier