Krucifix

Kors med en bild av Jesus kropp, antingen målad eller skulpterad. Krucifix används också som en symbol att hänga runt halsen. Den vanligast inskriften på krucifixet är INRI, förkortning av det latinska Iesus Nazareum Rex Iodaeoru, Jesus från Nasaret, Judarnas konung.

I den tidiga kyrkan framställdes Jesus med en krona som den segrande konungen på korset. Från 1200-talets slut blev det vanligare att avbilda den lidande Jesus med törnekrona. Förändringen har att göra med den teologiska och liturgiska utvecklingen där Kristus går från att vara den dömande härskaren till att bli den lidande och förlåtande.

Innan reformationen hade krucifixet en central roll i kyrkorummet. Under långfredagen kunde t ex stora krucifix placeras i koret för församlingens tillbedjan. Begreppet ”att krypa till korset” kommer från detta förfarande, att man närmar sig korset genom att krypa på knä uppför trapporna till koret.

Krucifix Vallerstads kyrka Foto: L Nilsson