En pärm med text Åsbo kyrka, en papperskasse, en bok och några vita handskar.

Inventariepärmar till kyrkorna

I varje kyrka skall finnas en inventarieförteckning. Dessa finns nu ute i kyrkorna tillsammans med protokollen från inventeringen att arbeta vidare med 

  • Pärm med inventarieförteckning - pärmen innehåller objektblad för samtliga inventarier som finns förtecknade. I pärmen finns också tomma inventarieblad som skall fyllas i för nya inventarier
  •  Mapp med protokollet för inventeringen som gjordes 2017, uppföljning av inventering.
  • Bok - Kyrkans föremål, beskrivande lexikon. Ha gärna boken framme för kyrkobesökare som vill veta mer om kyrkans föremål.
  • Bomullsvantar
  • Silverputsduk

När åtgärder är genomförda gör en anteckning på objektbladet och lämna in den till pastorsexpeditionen, Lisbeth Nilsson. För de objekt som ska kompletteras med fotografi, mejla ett foto och skriv vilket inventarienummer det är och fotografens namn (om annan än den som skickar mejlet)​