Ideellt arbete och volontärarbete

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideell, förtroendevald eller anställd. Tillsammans bär alla kyrkans gemensamma uppdrag i världen.

Många människor engagerar sig ideellt i Väderstads församling och undersökningar visar att ännu fler vill få en uppgift. 

MÅNGA SÄTT ATT ENGAGERA SIG
Det finns många sätt att engagera sig. Man kan till exempel delta i en besöksgrupp, vara gudstjänstvärd, engagera sig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vilka ideella uppdrag som kan blomma i en församling.

Vad vill du bidra med?

Engagera dig ideellt genom att kontakta Tomas Wettermark 070-2985572.