Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hogstad syförening

Syförening i Hogstad

Hogstad syförening träffas oftas andra onsdagen i månaden i Hogstadgården mellan kl. 14.00-16.00. Vi gör även någon utflykt under terminen.

Träffar under vårterminen 2020 - onsdagar kl. 14.00-16.00 i Hogstadgården

12 februari - Årsmöte

11 mars 

8 april 

6 maj

12 juni