Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hogstad syförening

Syförening i Hogstad

Hogstad syförening träffas oftas andra onsdagen i månaden i Hogstadgården mellan kl. 14.00-16.00. Vi gör även någon utflykt under terminen.

Träffar under 2019 - onsdagar kl. 14.00-16.00 i Hogstadgården

13 februari - Årsmöte

13 mars 

10 april 

8 maj

12 juni

14 augusti

11 september

9 oktober

6 november

13 november - Syföreningsauktion kl. 18.00 i Hogstadgården.

11 december