Högby kyrkogård

Högby kyrkogård är en relativt stor landsbygdskyrkogård som i hög utsträckning
behållit sin ursprungliga prägel av sent 1800-tal. Kyrkogård anlades samtidigt som kyrkan byggdes. Kyrkogården bär ännu spår av en ursprunglig ståndsindelning med mer påkostade gravar utmed anläggningens utkanter och i ukanterna av de inre kvarteren samt med enklare platser inne på kyrkogården. 

Gravtradition
Kvarter I består nästan helt av yngre breda vårdar av 1950- och 1960-talstyp. I kvarterets utkant finns enstaka något äldre vårdar. Kvarter II uppvisar stora olikheter. I kvarterets yttre, framförallt i dess östra och västra
utkant, finns enstaka äldre men mindre vårdar. I detta område finns en del enkla liggande gravvårdar av linjetyp bevarade, vilket gör det sannolikt att detta är det gamla linjegravsområdet. Kvarter V har behållit sin ursprungligas karaktär av dyrare familjegravar med höga smala vårdar i stora partier.
Även här dominerar lantmännen stort och titeln hemmansägare eller Lantbrukare hittar man flera. Övriga titlar är reklamchef, arkitekt, köpman och kyrkoherde för att nämna några. 

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.