Hesekiel, profet

Hesekiel utbildade sig till präst och såg fram emot att tjäna ti templet som hans far hade gjort. Men exilen på Babyloniens slätter grusade alla hans förhoppningar.

Hesikel var enligt Hos 1:3 präst och föddes troligen 622 under Josias reformation och var i då något yngre än Jeremia. Han hade förts bort i fångenskap 597 tillsammans med kung Jojakin. Hans profetiska verksamhet började 592. 

Hesekiel var troligen av förnäm prästsläkt då han fördes i fångenskap redan 597. De första deportationerna år 605 och 597 omfattade endast de ledande och mest betydelsefulla personerna i landet. 

Hesekiels bok