Hesekiel, profet

Hesekiel utbildade sig till präst och såg fram emot att tjäna i templet som hans far hade gjort. Men exilen på Babyloniens slätter grusade alla hans förhoppningar.

Hesikel var enligt Hos 1:3 präst och föddes troligen 622 under Josias reformation och var i då något yngre än Jeremia. Han hade förts bort i fångenskap 597 tillsammans med kung Jojakin. Hans profetiska verksamhet började 592. 

Hesekiel var troligen av förnäm prästsläkt då han fördes i fångenskap redan 597. De första deportationerna år 605 och 597 omfattade endast de ledande och mest betydelsefulla personerna i landet. 

Hesekiels bok