Gravsten som bildar en sköld.
Foto: L Nilsson

Carl Johan Petersson

STORA ÅBY: Godsägare och riksdagsman från Stora Åby

Carl Johan Petersson född 4 jan 1815 i Allhelgona församling, Skänninge. Gift 1840 med Clara Matilda från Vallerstad, 1821-1889

De fick gemensamt barnen
Hulda 1843
Johan Patrik, bergingenjör 1844-1899 
Clara Adelaid 1846-1848 Troligen kallad Ida
Carl Viktor 1849
Eda Amalia 1855-1940
Anna Elisabeth 1853
Per? Axel 1857 
Jakob Sigfrid 1860, reser till Amerika 1884

CJ Petersson var godsägare och riksdagsman. Ledamot av första kammaren 1879-1882. I Riksdagen kallad “Petersson i Åby”

Familjen bor på Åby Östergård och flyttar 1884 till Åby Westergård och här dör CJ Pettersson av slag 1 dec 1895.

I graven ligger CJ Petersson och hans hustru Matilda samt tre av deras barn Ida, Johan Patrik och Eda Amalia.

Här ligger även en mor och hennes dödfödda gossebarn. Ingrid Calla Wilhelmina född 1900, är gift med fabrikör Ernst Berggren och bor i Stigtoma församling. Ingrid föder ett dödfött gossebarn på allmänna BB i Stockholm 16 jan 1929. Två dagar senare avlider modern i blodförgiftning. 

Ingrid Calla Wilhemina är inflyttad från Stora Åby socken till Stigtoma men hittar inget släktskap.

Svartvitt foto av CJ Petterson.
Riksdagsman CJ Pettersson
Del av gravsten men inskription. CJ Pettersson.
Gravvård Ö3A14,32 på Stora Åby kyrkogård Foto: L Nilsson