Närbild på ryggen till en gammaldags bibel. En liten kyrkorgel syns svagt i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Biblar du kan hitta i kyrkan

1541 gavs den första tryckta bibeln ut i Sverige, Gustav Vasas bibel.

Kristendomens heliga skrift. Bibeln innehåller gamla och nya testamentet och numera även apokryferna. De över två tusen år gamla dödahavsrullarna från Kumran, öster om Jerusalem, innehåller de äldsta bevarade textfragment som finns av den hebreiska Bibeln.

Det finns tre större svenska bibelöversättningar och två uppdaterade bibelutgåvor av tidigare översättningar: Gustav Vasas bibel, Gustav V:s bibel och Bibel 2000 samt Gustav II Adolfs bibel och Karl XII:s bibel.

Gustav Vasas bibel

Den första svenska bibelöversättningen var Gustav Vasas bibel, Biblia på Swensko. Nya testamenten utkom 1526 och den fullständiga versionen med både gamla och nya testamentet gavs ut 1541. Bibeln sägs ha tryckts i omkring 2000 exemplar.

Gustav Vasas bibel är helt hantverksmässigt producerad. Den är tryckt som ett boktryck med lösa typer och illustrationerna på bl a titelsidorna är tryckta med träsnittsteknik.

Gustav II Adolfs bibel

Gustav II Adolf gav år 1618 ut en bibel som var en uppdaterad version av Gustav Vasas bibel utan att vara en nyöversättning. I Gustav II Adolf bibel gjordes versindelningen texten mer läsvänlig. Bibeln fick också stora illustrationer och kartor. Den fick också en helsida med ett koppartryck föreställande regenten kung Gustav II Adolf själv.

Karl XII:s bibel

Karl XI agerade under senare delen av 1600-talet för att ta fram en ny svensk bibelöversättning. Denna gavs ut 1702-1703 under hans son Karl XII. Språket moderniserades, men i stort var även denna utgåva, BIBLIA thet är all then heliga srift på Swensko, en uppdaterad version av Gustav Vasas bibel

Bibeln är tryckt med boktryck, med illustrationer och titelblad i kommartryck.

Gustav V:s bibel

År 1773, bara 70 år efter utgivningen av Karl XII:s bibel tillsatte Gustav III en kommission för ytterligare en bibelöversättning. Den nya bibelöversättning , Gustav V:s bibel, var ett gediget arbete som inta gavs ut förrän 1917

Bibel 2000

I och med den snabba utvecklingen av svenska språket under efterkrigstiden uppstod snart behov av en ny översättning. Detta resulterade i vår tredje genomarbetade svenska bibelöversättningen.

Amerikabibeln

är en stor bibel en s.k. familjebibel på svenska. Den är daterad till omkring 1860-1890. Den är vanligen tryckt och utgiven i Chicago och har pressförgyllda, svulstiga pärmar och stora spännen i nysilver. Dessa biblar har troligen i de flesta fall varit gåvor från emigrerande svenskar till deras hemförsamlingar.

Här kan du läsa mer om bibelns historia i Sverige, på bibeln.se