Anna själv tredje

Benämningen på ett kristet motiv som är framställt inom måleri eller som skulptur. Anna själv tredje-skulpturgrupper blev vanliga under senmedeltiden. I gruppen framställs Anna (Marias moder) sittande i en stol med Maria och Jesusbarnet i sin famn.