Altartavla

En altartavla är en inramad tavla placerad ovanför altaret. I samband med reformationen diskuterades tavlan i kyrkan. De målade tavlorna föredrogs av kyrkan framför det katolska skulpturerna. Altartavlorna slog igenom under 1600-talets andra hälft och i slutet av århundradet ansågs altartavlan vara en naturlig del av inredningen. I kyrkolagen1686 poängterades särskilt att altartavlor blivit vanliga och donationer  av altarklädnader, altartavlor  och dopkärl för kyrkans prydnad rekomenderades.

Vid sekelskiftet 1800 var Pehr Hörberg den tongivande altartavelmålaren och många tavlor målades i hans stil.

Den äldre altartavlan i Ödeshögs kyrka. Korsfästelsen Foto: Ödeshögs församling