Altarskåp

Altarskåpet står i bakkanten av altaret och är utformat som ett skåp med skulpturer och/eller målningar. Till skåpet hör oftast dörrar med ytterligare motiv. Altartavlan vilar vanligen på en predella, ett understycke eller en sockel på vilken själva skåpet placerats.

De största och ståtligaste altarskåpen tillverkades under 1500- och 1600-talet.

I slutet av 1700-talet och under 1800-talet ersattes skåpen oftast av helt nya altartavlor. De rika församlingarna donerade ofta de gamla skåpen till fattigare församlingar när de skaffade nya altarprydnader

Altarskåp i Skeppsås kyrka Foto: L Nilsson