Altarring, altarrund

Altrarringen är en låg barriär kring altaret som används av församlingen vid nattvarden. Den består av en överliggare, en mittdel och nederst en sockel för knäfall.

I fornkyrkan mottog man nattvarden stående runt altaret. Altarringen kom till Sverige vid 1600-talets början. Den har fått en viktig symbolfunktion  som gränsen mellan tid och evighet. Alatarringen har oftast form av en halvcirkel (rund eller fyrkantig form). Detta har tolkats så att cirkeln sluter sig på andra sidan korväggen, där apostlar, helgon och hela den himmelska härskaran i evigheten firar nattvard tillsammans med oss.  Det markerar vår gemenskap med alla trogna i alla tider.

 

Koret med altare och altarrundel i Kumla kyrka. Altartavla med skulpturer. Framför altarringen ligger en röd matta.
Altarring i Kumla kyrka Foto: L Nilsson

Källa

Bild och symbol i Guds hus - Bengt Ingemar Kilström
Kyrkans föremål beskrivande lexikon
Prästens kläderoch kyrkans textilier - Gunnel Berggrén
Talande tystnad - Carl Henrik Martling
Textilier i helig tjänst - Växjö stift
Tjänst i heligt rum - Carl Henrik Martling
Sacer - kyrkans inventarieförteckning