Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hässleby-Kråkshult

Kyrkor och byggnader

Hässleby kyrka

Hässleby kyrka ligger i Mariannelund intill vägen mellan Vimmerby och Eksjö, och känns lätt igen på det ovanliga tornet med två gyllene kors. Den invigdes 1861 efter att den gamla medeltidskyrkan hade rivits.

Ovanför altaret finns målningar från 1961 av W. Lorentzon, en av medlemmarna i den s.k. Halmstadsgruppen. Predikstolen härstammar från 1600-talet men är kraftigt renoverad 1925.
Kyrkans orgel med 30 stämmor är byggd av Frobenius år 1951. Det finns även en kororgel från 1974, byggd av Åkerman & Lund.Kyrkans gamla nattvardssilver stals vid ett inbrott år 1850 och har aldrig återfunnits. Genom donationer har ny utrustning anskaffats. Bland äldre inventarier märks en del av ett medeltida altarskåp föreställande Kristi nedtagning från korset, som nu sitter på norra väggen. Vidare finns ett medeltida rökelsekar och dito primklocka, vilka hängs upp på ömse sidor om altaret vid gudstjänst.
En stor kista från 1500-talets slut med rik dekoration i intarsia, står i koret.
Kyrkan har tre klockor varav den minsta är från 1300-talet, storklockan från 1817 och mellanklockan från 1965. 

Kråkshults kyrka

Då den gamla kyrkan i Kråkshult var svårt nedsliten började man redan 1757 att fundera på att bygga en ny. Först 1803 kunde dock en ny kyrka invigas.

Orgeln är ursprungligen av Pehr Schiörlin 1810-11, ombyggd 1879-80 och restaurerad av Åkerman & Lund 1992-93.
Altartavlan föreställer Jesus och barnen och är målad av Pehr Hörberg.
Dopfunten av kalksten är från 1962. Den anknyter genom sin form till medeltida tradition; tre är Guds tal, fyra är världens tal, summan av dem blir 7 som är fullkomlighetens tal. Dopfuntar gjordes åttakantiga för att säga att det handlade om något utöver denna världen, det som är mer än fullkomligheten.
I vapenhuset står den gamla kyrkstocken kvar, där brottslingar förr fick utstå menighetens spott och spe.