Världens mest betydelsefulla, lästa och spridda bok var slut i vår kyrka!

.

Världens mest betydelsefulla, lästa och spridda bok var slut i vår kyrka!
Därför köpte vi hem 60 svenska Biblar i somras.
20 stora Biblar med både gamla och nya testamentet.
40 små svensk-engelska biblar.

De stora Biblarna är för att använda i vår verksamhet och konfirmationsverksamheten.
De små är för utdelning. 
Bibeln innehåller 66 böcker som är berättelsen om Gud, om Jesus och den etik som format vår civilisation såsom vi känner den. 

Nu genomför vi en donationsrunda med målet att betala av denna investeringskostnad för kyrkan fram till den 12 november. 

20 stora Biblar á $50 st leder oss hela vägen hem!

När du donerar får du även skriva en hälsning i de Biblar du donerar för.

Du får gärna donera flera Biblar