Foto: Pierre Schelander

Gudstjänster

Gudstjänsterna är navet i utlandskyrkans verksamhet. Det känns gott att få fira gudstjänst på sitt eget språk också när man befinner sig långt hemifrån.

Svenska Kyrkan i Floridas gudstjänster kännetecknas av enkelhet, så att även den som är en ovan gudstjänstbesökare ska känna sig hemma.
Söndagen är kyrkans dag eftersom Jesus Kristus uppstod från döden på en söndag. I söndagens gudstjänst träffas vi i gemenskap, lovsång och bön och firar nattvard tillsammans. Gudstjänst med nattvard kallas för mässa. För den som vill finns möjlighet att hjälpa till i gudstjänsten, till exempel genom att hälsa välkommen, dela ut agendor och psalmböcker, läsa söndagens texter eller be förbönen. Efter mässan serveras alltid kyrkkaffe.

I söndagens mässa gestaltas berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. I Jesus Kristus blir Gud synlig och påtaglig, och därför är varje gudstjänst ett möte med levande Gud. Mässan handlar därför inte främst om vad kyrkan tror och lär utan mässan är ett verkligt möte med Gud. Gudstjänsten är långt mer än att samlas till gemenskap, det är en faktisk uppenbarelse av Gud och Hans verk! I våra gudstjänster finns mycket sång och musik och ofta medverkar vår kör. Gudstjänsten avslutas alltid med att vi tar emot Guds välsignelse och att vi sänds ut för att ge Jesu kärlek, som vi just har tagit emot, vidare till andra. Varmt välkommen!

Vi firar regelbundet gudstjänst på flera platser i Florida.

Se vår kalender för tid och plats.

Foto: Pierre Schelander