Personal/medarbetare

Det är vi som är anställda i Svenska kyrkan i Florida. Tillsammans med församlingens volontärer vill vi möta de behov som finns och skapa en miljö där svenskar kan känna sig "som hemma fast utomlands".

Kyrkoherde Jonas von Beetzen
Koordinator Petra Graeff