Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Personal/medarbetare

Det är vi som är anställda i Svenska kyrkan i Florida. Tillsammans med församlingens volontärer vill vi möta de behov som finns och skapa en miljö där svenskar kan känna sig "som hemma fast utomlands".

Petra Graeff

Svenska kyrkan i Florida

Assistent - Expedition, Information, Kommunikation

Gerd Persson

Svenska kyrkan i Florida

Kyrkorådsordförande