Medlemskap

Kärnan i församlingen är våra medlemmar. Tillsammans är vi Svenska kyrkan i Florida.

Vilken tur att kyrkan i Florida finns! 

Vi tillhör svenska kyrkan i utlandet (SKUT). I vår församling ryms alla oavsett bakgrund. Här finns tygghet, omsorg och alltid någon att prata med. Tillsammans är vi en familj. Vi erbjuder gudstjänster, barngrupper, kör, bokklubbar, bröllop, dop, hem och sjukbesök, fängelsebesök och stödsamtal.

Vi behöver ditt stöd till vår verksamhet och ett sätt är att bli medlem i Svenska kyrkan i Florida. Nedan finns information hur du går tillväga.

Tack för ditt stöd!

Kyrkorådet har satt avgiften för medlemskap i kyrkan låg, så att alla ska kunna vara med. Varje medlem är viktig. Du vet, många bäckar små… Kyrkorådet har beslutat att avgiften för 2022 är:

$ 150 (familj) $ 75 (enskild)  $ 300 (företag)

Medlemsavgiften kan betalas med en check utställd på “Swedish Church in Florida”.

Sänd din check till:

Swedish Church in Florida

2950 S Flamingo Road
Davie, FL 33330

Det går också att betala medlemsavgiften med kreditkort Betala ditt medlemskap här

Varmt tack för ditt stöd!