En hand som tänder ett ljus
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravning/memorial

Svenska kyrkan i Florida finns till för dig när livet är som allra svårast.

I samband med dödsfall finns möjlighet till begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Vi kan även erbjuda minnesgudstjänster och liknande samlingar.

Foto: Alex & Martin / IKON

Kyrkans personal ger också möjlighet till stöd- och krissamtal för dem som önskar det.
Kontakta kyrkan på mobil 954-604 0605.