Foto: Sebastian Streith

En kyrka som kunde upplevas både intim och storslagen

S:t Olofs kyrka i Falköping hade mer eller mindre sett likadan ut sedan 1959. Bänkkvarteren fyllde hela långhuset och många och ojämna gravhällar gav en dålig tillgänglighet. Men pastoratet såg möjligheter till förändring, med en tydlig vision.

S:t OLOfs kyrka

Geografi: Alldeles intill stortorget i Falköping.
Typ av kyrka: Medeltidskyrka.
Uppförd: De äldsta delarna härstammar från tidigt 1100-tal. 
Genomförda åtgärder: Samtliga bänkkvarter monterades bort och ersattes med stolar. Fasta stenbänkar byggdes längs kyrkans väggar och golvet jämnades ut för bättre tillgänglighet. 
Mer information och kontakt: Läs mer om S:t Olofs kyrka hos Falköpings pastorat

Faktum är att S:t Olofs kyrka, mitt i centrala Falköping, nästan har sett likadan ut ända sedan 1150 då de första delarna av kyrkan uppfördes. Åtminstone om man ser till det yttre och väljer att blunda för att den är något förlängd baktill.

Invändigt har dock en del hänt sedan medeltiden. Bänkarna till exempel, med sina fasta dörrkvarter, predikstolen och den smala mittgången tillkom under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, när församlingsmedlemmarna var mer åhörare än deltagare.

Men 2018 ville Falköping pastorat annorlunda. Man ville göra S:t Olofs bättre anpassad för flera olika typer av verksamheter – allt från en liten enskild andakt till en stor skolavslutning eller konsert. Målet var att skapa en kyrka som kunde upplevas både intim och storslagen, där man kunde duka till kyrkkaffe och ha utställningar i kyrkorummet, och ha möjlighet till taizégudstjänster där man sitter på kuddar på golvet.

– Visionen var att skapa funktion för modernt gudstjänstfirande samtidigt som vi vile lyfta de medeltida värdena som hade gått förlorade. Vi vet att den medeltida gudstjänsten firades utan bänkar och med en rörelse, för att återskapa det ville vi frilägga golvet. När man ser att de här två viljorna går hand i hand blir det ännu roligare, säger Jonas Hagström, kyrkoherde i Falköpings pastorat.

Åtgärderna i kyrkan arbetades fram i nära samråd med Länsstyrelsens tjänstemän. Den största förändringen är att samtliga kyrkbänkar togs bort och ersattes med lösa stolar för att skapa en flexibilitet i möbleringen. Ett flyttbart altare placerades även framför koret. De tolv gravhällar som ligger i mittgången sänktes ned och täcktes med antingen glasskivor eller kalksten. Med detta fick man ett slätt golv som även det borgar för bra tillgänglighet och flexibilitet vid möblering, med möjlighet att placera stolar och andra inredningsföremål på en helt jämn yta. Längs kyrkans väggar byggdes fasta stenbänkar och under renoveringen installerades även golvvärme, vilket ger en betydligt mer inbjudande möjlighet att sitta direkt på golvet.

Vidare har belysningen inne i kyrkan förbättrats och kan nu riktas, modifieras och kompletteras för att jobba med rumsskapande och dramatiserande effekter på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Ett pentry uppfördes även i vapenhuset och en handikapptoalett under läktaren.

– Vi är fantastiskt nöjda med resultatet. Det har lyft gudstjänstlivet och ökat gemenskapen gudstjänsten betydligt. Vi märker också att vi har fler besökare i kyrkan vilket är väldigt roligt, säger Jonas Hagström.

Många möjligheter med fasta väggar

Så få väggar som möjligt och rum som går att möblera efter sammanhanget. Det är ofta receptet för flexibilitet. Men när Vessige kyrka skulle ritas om gjorde man tvärtom – satte upp fler väggar och drog tydligare gränser. Nu kan körer öva och föredrag hållas samtidigt som kaffebryggaren puttrar och barnverksamheten pågår – och det är väl flexibelt om något?

”Vi ville inte låsa ett rum till en specifik funktion”

I början av 2016 stängde Sankt Lars kyrka i Linköping för en omfattande renovering. In i arbetet gick man med en kyrka som var överdimensionerad för de flesta gudstjänsterna och kostsamma hyreskontrakt för församlingslokaler som inte var så välbesökta. Ett år senare hade man kombinerat de båda, och skapat ett flexibelt kyrkorum som enkelt kan anpassas efter behov.

”Kaffet är väl kyrkans tredje sakrament?”

Vid en landsortskyrka finns inga intilliggande caféer eller andra bekvämligheter dit man kan hänvisa besökare. För Edsleskogs kyrka, strax utanför Åmål, skulle kaffesuget och behovet av en toalett bli början på något som skulle ge betydligt mer. Mer folk i kyrkan och bättre akustik, till exempel.

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.