En kvinna på en kyrkogård sitter på huk vid en minnessten.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vi söker gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar med att söka gravrättsinnehavare till de gravar på våra kyrkogårdar som idag saknar gravrättsinnehavare.

Det kan röra sig om att en gravrättsinnehavare inte finns antecknad, eller om att den gravrättsinnehavare som är antecknad är avliden och att vi behöver komma i kontakt med anhöriga för att utse en ny gravrättsinnehavare. Det kan också röra sig om att gravrätten har gått ut och att vi behöver komma i kontakt med gravrättsinnehavare för att veta om gravrätten ska förlängas eller återlämnas.

Vi kommer snart sätta upp skyltar om att vi söker gravrättsinnehavare. Om du ser en grön kontaktskylt på dina anhörigas gravar eller grav som du har kännedom om, kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen. Alla har kanske inte samma möjlighet att komma till graven och ser därför kanske inte skylten. Kan du hjälpa oss att komma i kontakt dessa anhöriga så uppskattar vi din hjälp.

Gravrätten för de gravplatser som är skyltade med ”Vi söker innehavare” kommer, om ingen innehavare eller anhörig hört av sig inom två år från angivet datum då skylt uppsattes och efter annonsering, att återgå till kyrkogårdsförvaltningen.

Bedöms graven som kulturhistorisk intressant fortsätter förvaltningen ta hand om graven. Bedöms graven som icke kulturhistorisk intressant kan gravanordningen komma att tas bort. Borttagande av gravanordning sker tidigast 6 månader efter att gravrätten återlämnats eller återgått. Under denna tid betraktas senast antecknade gravrättsinnehavare som ägare av gravanordningen. Efter 6 månader övergår ägandeskapet av gravanordningen till upplåtaren, kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkogårdsförvaltningen kan 25 år från sista gravsättning upplåta gravrätten på nytt om plats finns i graven.