Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

"Vänner i väntan"

Flens församlingshem - Orrestagatan 8

En mötesplats för vuxna och barn från världens alla länder.
Vi umgås, fikar, tränar svenska på olika sätt och samtalar om Sverige.

Verksamheten har uppehåll, välkomna tillbaka hösten 2019.