Information med anledning av erbjudanden från privat gravskötselföretag

Nyhet Ändrad

Just nu får vi många frågor om erbjudanden från ett privat företag (Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB) gällande t.ex. tvätt av gravsten som skickas hem till många gravrättsinnehavare.

Några svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu:


Är det Flen, Helgesta-Hyltinge församling som skickar breven?
Nej, det är inte församlingen som skickar breven. Det är erbjudande från ett privat gravskötselföretag.

Har Flen, Helgesta-Hyltinge församling lämnat ut gravrättsinnehavares namn och adress eller gravplatsbeteckning till företaget?
Nej, församlingen har inte lämnat ut namn och adress till det privata gravskötselföretaget. Gravplatsbeteckningar och nummer går det dock att hitta på svenskagravar.se. På erbjudandet står att adresskällan är Skatteverket.

Vad händer om jag betalar/betalat?
Det kan vi tyvärr inte svara på. Alla sådana frågor måste vi hänvisa direkt till det privata gravskötselföretaget.

Jag har redan beställt skötsel av min grav från Flen, Helgesta-Hyltinge församling. Vad händer nu?
Du som beställt skötsel av din grav från vår församling behöver inte göra någonting. Den beställning som du gett oss utför vi. Vårt arbetssätt bygger alltid på att gravrättsinnehavare aktivt beställer skötsel och andra tjänster direkt av församlingen.

Har du frågor?

Vår expedition är öppen helgfria vardagar:
Mån, tis, tors och fre kl. 9.00 - 12.00.

Tel: 0157-157 30

E-post: flenhelgesta-hyltinge.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen (som hanterar bl.a. gravskötslar) har öppet helgfria vardagar: mån-ons kl. 8:00-15:00.

Tel: 0157-154 15

E-post: flen.kgf@svenskakyrkan.se