Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Vår musikverksamhet

Kyrkokörer och körer för daglediga

Flens församlingshem


Körledare Tommy Karlsson 

0157-157 35
tommy.karlsson3@svenskakyrkan.se 


Flens kyrkokör
Torsdagar kl.18.15-20.30

 

Korallerna - kör för daglediga

Onsdagar kl.14-15

---------------------------------------------


Sparreholms församlingshem


Körledare Ann-Cathrine Högberg Wingren
0157-306 66
anncathrine.hogbergwingren@svenskakyrkan.se 

Tonalerna - kör för daglediga
Onsdagar kl.10.30-11.30

Helgesta-Hyltinge kyrkokör
Onsdagar kl.19.00-21.00