Foto: Anette Jüring

Vår musikverksamhet

Kyrkokörer och körer för daglediga

Flens församlingshem
Körledare Tommy Karlsson
0157-157 35
tommy.karlsson3@svenskakyrkan.se 

Korallerna - kör för daglediga
Onsdagar kl.10.00-11.00

Kyrkokören
Torsdagar kl.18.15-20.30


Sparreholms församlingshem
Körledare Ann-Cathrine Högberg Wingren
0157-306 66
anncathrine.hogbergwingren@svenskakyrkan.se 

Tonalerna - kör för daglediga
Onsdagar kl.10.30-11.30

Kyrkokören
Onsdagar kl.19.00-21.00