Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musikverksamhet

Kyrkokörer, körer för daglediga samt barnkörer.

Flens församlingshem
Körledare Tommy Karlsson
0157-157 35

Korallerna - kör för daglediga
Onsdagar kl.10.00-11.00

Barnkör - start den 7 september
Onsdagar kl.17.30 - 18.15
Ledare: Ingrid Gårsjö och Terezinha de Paula Johansson.
Tel.nr till Ingrid: 0157-157 39

Kyrkokören
Torsdagar kl.18.15-20.30


Sparreholms församlingshem
Körledare Ann-Cathrine Högberg Wingren
0157-306 66

Barnkör och Miniorer
Tisdagar kl.14.30-16.30
OBS! Tills vidare träffas vi i en lokal på Ekbackens skola
eftersom församlingshemmet skall renoveras.
Ledare: Ann-Cathrine Högberg Wingren, Ingrid Gårsjö
och Kerstin Lindkvist Ekholm.
 
Tonalerna - kör för daglediga
Onsdagar kl.10.30-11.30

Kyrkokören
Onsdagar kl.19.00-21.00