Foto: Anna Talvitie

Kyrkogårdsförvaltning

och begravningsverksamheten

Öppettider: mån-ons kl. 8:00-15:00

Telefon: 0157-154 15

Besöksadress: Prästgården Flens kyrka

Gravskötselservice

Gravskötsel

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordenligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Den som inte sköter gravvården kan uppmanas att rätta till skötseln. Om inget sker finns det risk att gravrätten återgår till förvaltaren, vilket då tar bort rätten att t.ex. gravsätta fler personer i graven.

Om du vill ha hjälp med skötsel av en gravplats, kontakta oss antingen på telefon 0157-15730 eller via mail. Vi utför ogräsrensning, säsongsplantering, vattning, tvättning och rätning av gravstenar med mera. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.GRAVSKÖTSELAVGIFTER 2023

Årsskötsel:

Vi sköter grundskötseln, samt putsar och rensar rabatt, krattar, vattnar, klipper häck och beskär perenna växter inom gravplats, samt riktar gravvård. Priser nedan.

Årsskötsel Urngrav 450 kr
Årsskötsel Kistgrav 1-plats 500 kr
Kistgrav 2-plats 650 kr
Kistgrav 3-plats 750 kr
Kistgrav 4-plats 830 kr
Kistgrav 5-plats 960 kr
Kistgrav 6-plats 1090 kr
Kistgrav 7-plats 1200 kr

Övriga tjänster:
Justering nedlagd sten                                                   780 kr
Borttagning av gravsten (ej sockel)                             780 kr
Riktning av gravvård                                                      445 kr
Tvätt av gravsten                                                           625 kr
 Grässådd av gravrabatt                                                365 kr
Uppmontering av gravsten                                           780 kr
Borttagning av sockel – arbetskostnad timme          450 kr

 

Priser dekorationer och blommor:

Planteringsyta      Vårblommor      Sommarblommor      Granristäckning
50 x 50 cm             170 kr               205 kr                        180 kr
50 x 70 cm             210 kr               225 kr                        215 kr
50 x 100-120 cm  325 kr              345 kr                        270 kr
50 x 200 cm           425 kr              480 kr                         345 kr

 

Liten krans       270 kr
Stor krans        495 kr
Granrisbukett  215 kr
Ljung                105 kr/st
Lösa blommor 280 kr

 

Tilläggstjänst:

Gravljus – inkl. tändning                                                    140 kr
 


 


 

Förvaltare kyrkogård och fastighet

Anna Talvitie, 0157 - 157 32 

mejl: flen.kgf@svenskakyrkan.se

 

Gravadministration
Anette Jüring, 0157-154 15

Kyrkogårdsvaktmästare
Conny Ericsson, Lagbas, 0157-157 43
Thomas Myhre, 0157-302 19
 Begravningsavgift


Den statliga begravningsavgiften måste alla skattskyldiga betala. Nedanstående tjänster (se nedan) bekostas av begravningsavgiften som för år 2020 är 0,253% av den beskattningsbara inkomsten. Det innebär att folkbokförda i Sverige utan övrig kostnad erhåller
-Gravplats i 25 år
-Gravsättning med gravöppning, återfyllning och iordningsställande av öppnad grav
-Transporter från det att kyrkogårdsförvaltningen har övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett
-Kremering
-Lokal för förvaring och visning av stoftet
-Ceremonilokal utan religiösa symboler

Huvudmannen ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet . Särskilda gravplatser ska erbjudas dem som tillhör något annat trossamfund än ett kristet.
Inom Flen, Helgesta-Hyltinge församling finns fyra kyrkogårdar;  Särskilda gravplatser för den som inte tillhör något kristet trossamfund erbjuds i Flen enligt avtal. Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som skall granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.