Insamlingskampanjer

Act Svenska kyrkan

Över 100 miljoner människor är på flykt och 300 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet och ett värdigt liv. Din gåva gör skillnad!
De humanitära behoven har fortsatt att öka de senaste åren och är en återspegling av hur världen ser ut. Just nu pågår flera stora humanitära katastrofer parallellt. Många kriser beror på en kombination av konflikter, naturkatastrofer och klimatförändringar samt underliggande grundorsaker såsom fattigdom och en ojämlik fördelning av resurser. 

När katastrofer inträffar möter vi ofta siffror i nyhetsrapporteringen och det är lätt att glömma bort människorna bakom statistiken. Människor som många gånger förlorat sina hem, sina familjer och sin trygghet. Alla har de ett namn och ett liv de kämpar för att få leva.

Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Swisha en gåva till 900 1223, Skriv AKUT i meddelandefältet. 

Våra lokala partner finns på plats i Ukraina samt i länderna runt Ukraina och stöttar den ukrainska befolkningen. Medlemmar i ACT-alliansen, som Act Svenska kyrkan är en del av, genomför nu humanitära insatser. De viktigaste behoven i nuläget är mat, vatten och hygienartiklar. Filtar och madrasser behövs också för tillfälliga sovplatser. Alla dessa produkter införskaffas i närområdet. Vi skickar alltså inte material från Sverige, men är i behov av pengagåvor. I grannländerna tar ACT-alliansens nätverk emot människor på flykt som hela tiden strömmar över gränserna.