Foto: Anna Talvitie

Hyr lokal

Här hittar du information om de lokaler du kan hyra av oss

Uthyrning av lokaler, priser för 2023

 

Flens församlingshem, stora salen inkl. kök

Församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 500 kr
Icke församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 1500 kr
Uthyrning som ej är i samband med kyrklig handling oavsett medlemskap 1500 kr


Helgesta församlingshem inkl. kök

Församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 500 kr
Icke församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 1500 kr
Uthyrning som ej är i samband med kyrklig handling oavsett medlemskap 1500 kr


Sparreholms församlingshem inkl. kök

Församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 500 kr
Icke församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 1500 kr
Uthyrning som ej är i samband med kyrklig handling oavsett medlemskap 1500 kr


Flens kyrkstuga inkl. kök

Församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 300 kr
Icke församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 900 kr
Uthyrning som ej är i samband med kyrklig handling oavsett medlemskap 900 kr

Hyltinge klockargård inkl. litet köksutrymme

Församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 300 kr
Icke församlingsmedlem i samband med kyrklig handling 900 kr
Uthyrning som ej är i samband med kyrklig handling oavsett medlemskap 900 kr


Våra kyrkor - extern uthyrning
1500 kr
 

Ingen hyra tas i samband med dop och dopkaffe i våra lokaler. Städning sköts av den som hyr, vid otillräcklig städning tas en summa på 1500 kr ut som faktureras i efterhand.

Kostnader kan diskuteras med kyrkoherden.