Foto: Anette Jüring

Hyltinge kyrka

"Kyrkan med karaktär"

Nuvarande stenkyrka uppfördes troligen under 1300-talet, dopfunten härstammar dock från 1100-talet. Delar av den ursrpungliga kyrkan från 1300-talet finns
kvar i långhusets väggar. 

En fullständig ombyggnad gjordes 1803, uppförd i empirestil, vilket förändrade kyrkans karaktär. Långhuset förlängdes åt öster och ett nytt kor tillkom. Över långhusets västra del uppfördes ett kyrktorn. Den medeltida sakristian revs och ersattes av den nuvarande och det uppfördes ett gravkor för Sprengportens familj på Sparreholm. 

1902 fick kyrkan den nuvarande predikstolen av ek. På långväggarna finns kalkmålningar från 1644 utförda av Nils Målare, framtagna vid den senaste restaureringen 1958. Den första orgeln fick kyrkan 1859.