Foto: Anette Jüring

Helgesta kyrka

"Kyrkan med femton stämmor"

Kyrkan uppfördes av sten under 1100-talet. Dopfunten är också från 1100-talet. Kyrkan förlängdes ca 200 år senare åt öster och en sakristia byggdes till vid långhusets nordöstra sida. På 1400-talet tillbyggdes ett vapenhus vid långhusets sydvästra sida.  

Under 1760-talet gjordes en genomgripande ombyggnad då norra väggen, sakristian och de medeltida takvalven revs och kyrkan dubblerade sin storlek. I samma ombyggnad uppfördes en sakristia och fönsten förstorades. Trots
ombyggnationerna finns det kvar flera romanska detaljer, som en romansk portal och ett romanskt fönster som påträffades vid en restaurering 1951. Sakristian blev under början av 1900-talet ett kor och en ny sakristia byggdes åt norr.

Kyrkan har en stiglucka från 1600-talet och en klockstapel från 1641.

1848 byggdes kyrkans första orgel av Johan Lund i Stockholm. 1939 utökades den av den danska orgelbyggarfirman Th. Frobenius & Co och fick 15 stämmor.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan har ett enkelt yttre, med vitputsade murar och sadeltak. Under vapenhusets takfot, i portalen samt omkring det lilla fönstret vid vapenhuset finns målade dekorationer i tegelrött. De kan ha tillkommit i samband med att familjen Heland anordnade vapenhuset som gravkor på 1680-talet. Kyrkans inre nås genom västportalen och genom vapenhuset, i vilket en trång romansk portal leder in i långhuset. Långhuset, belyst av stickbågiga fönsteröppningar, täcks av ett trätunnvalv med ett plant mittparti. Vid restaureringen 1902 målades taket med scener från Bibeln. När man 1951 åter restaurerade kyrkan täcktes det illa medfarna måleriet över för eventuell framtida konservering. Exempel på detta måleri är synligt i vapenhusets historiserande valvdekoration. Om sekelskiftets renovering vittnar vidare den öppna bänkinredningen, triumfbågen och det därinnanför belägna välvda koret.

Uppgifterna är hämtade från Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.