Två äpplen och två clementiner ligger på en blå bok med titeln Kyrkoordning 2021.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda

2022 - 2025

Arbetsutskott
Karin Brodin, 0157-157 49
Lars-Erik Lordh, 0157-157 48
Magnus Henriksson


Kyrkoråd

Karin Brodin - Ordförande
Lars-Erik Lordh - Vice ordförande

Magnus Henriksson - ledamot
Conny Johansson - ledamot
Nils Erik Jacobsson - ledamot
Bernt Asp - ledamot
Angelika Lövgren - ledamot
Bo Sandgren - ledamot
Agneta Asp - ersättare
Diana Palm - ersättare
Gunnar Olsson - ersättare
Eva Persdotter - ersättare


Kyrkofullmäktige
Christer Hjelmare - Ordförande 
Angelika Lövgren - Vice ordförande
Bernt Asp - ledamot
Agneta Asp - ledamot
Magnus Henriksson - ledamot
Nils Erik Jacobsson - ledamot
Conny Johansson - ledamot
Susanne Thor Olessen - ledamot
Bo Sandgren - ledamot
Karin Brodin - ledamot
Bo Johansson - ledamot
Aino Gustafsson - ledamot
Ingrid Larsson - ersättare
Lisbet Gustafsson - ersättare
Gunnar Olsson - ersättare
Eva Persdotter - ersättare
Christer Uddin - ersättare                                                                                   Gunilla Fogelberg - ersättare                                                                                  Lena Scott - ersättare