En liten flicka tar emot nattvarden.
Foto: Johannes Frandsen

Gudstjänster

Välkomna!

Flens kyrka 

15 maj - Högmässa kl.11.00.
Jael Ahlin och Ann-Cathrine Högberg Wingren.
Kollekt till Sveriges kristna råd.

22 maj - Ekumenisk bönegudstjänst kl.11.00.
Mats Blomqvist och Tommy Karlsson. Holger Schmidt predikar.
Kollekt till församlingens Diakonala verksamhet.

22 maj - Viscafé kl.17.00 i Flens församlingshem.
Flens kyrkokör, Korallena och Tommy Karlsson.
Kyrkliga Syföreningen svarar för kaffeservering och lotterier.

29 maj - Högmässa kl.11.00.
Mats Blomqvist och Ann-Cathrine Högberg Wingren.
Kollekt till Act Svenska kyrkan.


Helgesta kyrka 

22 maj - Mässa kl.15.00.
Mats Blomqvist och Tommy Karlsson.
Kollekt till församlingens Diakonal verksamhet.

26 maj - Kristi himmelsfärds dag
Gökotta kl.08.00 vid Gilwell, utanför Sparreholm.

Mats Blomqvist, Ann-Cathrine Högberg Wingren och 
Helgesta-Hyltinge kyrkokör.
Scouterna ordnar med tipspromenad. Ta med kaffekorg.


29 maj - Konfirmationshögmässa kl.15.00.
Jael Ahlin, Ann-Cathrine Högberg Wingren och konfirmanderna.
Kollekt till Act Svenska kyrkan.


Hyltinge kyrka 

15 maj - Mässa kl.15.00 - ”Träd in i dansen”.
Jael Ahlin, Ann-Cathrine Högberg Wingren och 
Helgesta-Hyltinge kyrkokör.
Kollekt till Sveriges kristna råd.

29 maj - Hyltinge kapell på övre kyrkogården.
Gudstjänst kl.11.00. 
Carin Garbåge håller andakt. Petter Wingren spelar. Ta med egen kaffekorg.
Kollekt till Act Svenska kyrkan