En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Bli medlem

Du är varmt välkommen att bli en del av Svenska kyrkan. Hos oss kan du diskutera frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Vi erbjuder bland annat gemenskap, möjligheter till frivilligverksamhet eller att hitta lugnet i en hektisk vardag. Varmt välkommen!

Som medlem i Svenska kyrkan, i Flen, Helgesta-Hyltinge församling, betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

Kyrkans aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas

Hembesök för att stötta sjuka eller människor i kris

Gemenskapsträffar för äldre och ensamma

Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda

Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.

Självavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med

Stöd till människor i arbetslöshet

Konfirmation och ungdomsarbete

Språkcaféer

Ett rikt musikliv med körer och musiker

Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv

Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands

Stöd till de som sörjer

Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i  samhället

Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar, som till ensamstående mödrar

Verksamhet på Förvaret och samarbete med Migrationsverket

Bidrag till kyrkans olika biståndsprojekt

Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp

 

Begravningsavgiften betalar alla och garanterar att du blir gravsatt på en begravningsplats. Om du däremot inte är medlem i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift har du till exempel inte rätt till en begravningsceremoni i kyrkan med präst och musiker, och inte heller till en kyrklig vigsel. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.

 Inträdesblankett finner du här:

BLI MEDLEM I FÖRSAMLINGEN DÄR DU BOR
Att bli medlem i Svenska kyrkan innebär egentligen att du blir medlem i församlingen där du bor. Med hjälp av formuläret längre ner på sidan kan du ta reda på vilken församling du tillhör och vilka kontaktuppgifterna är.

OM DU INTE ÄR FOLKBOKFÖRD I SVERIGE
Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du lämna anmälan om inträde i Svenska kyrkan till en församling som du har eller vill ha en relation med. Du kan välja vilken församling du vill. 

 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella