Någon håller en korg fylld med sedlar.
Foto: Gustaf Hellsing

Årets kollektcirkulär 2023

Här har vi samlat årets kollekter till gudstjänsterna!

 

F = Församlingskollekt

S = Stiftskollekt

R = Rikskollekt

Första kvartalet

 

JANUARI
1                      Nyårsdagen                            Den gode herdens skola                        F

6                      Trettondedag jul                     Act Svenska kyrkan                        R

8                      1 e. trett.d.                              Flyktingkassan i Strängnäs stift                        S

15                    2 e. trett.d.                              Diakonin i församlingen                        F

22                    3 e. trett d.                              Svenska Bibelsällskapet                        R

29                    4 e. trett d.                              Svenska Kyrkans Unga                        R

 

 

FEBRUARI
5                      Kyndelsmässodagen              Strängnäs stifts kyrkosångsförbund                        S

12                    Sexagesima                            Diakonin i församlingen                        F

19                    Fastlagssöndagen                   Act Svenska kyrkan                        R

22                    Askonsdagen                          Act Svenska kyrkan                        F

26                    1:a sönd i fastan                     Goda Nyheter (fd Gideoniterna)                        F

 

MARS
5                      2:a sönd i fastan                     Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift                        S

12                    3:e sönd i fastan                     Act Svenska kyrkan                        R

19                    Midfastosöndagen                  Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift                        F

26                    Jungfru Marie beb.dag           Svenska Kyrkans Unga 50% och Sveriges

kyrkosångsförbund 50 %.............................................................. R

Andra kvartalet

APRIL
2                      Palmsöndagen                        Act Svenska kyrkan                        R

6                      Skärtorsdagen                        Den gode herdens skola                        F

7                      Långfredagen                         Den gode herdens skola                        F

9                      Påskdagen                              Stiftsgården Stjärnholm                        S

10                    Annandag påsk                       Act Svenska kyrkan                        R

16                    2:a sönd i påsktiden               Den gode herdens skola                        F

23                    3:e sönd i påsktiden               EFS                        R

30                    4:e sönd i påsktiden               Den gode herdens skola                        F

 

MAJ
7                      5:e sönd i påsktiden               Sveriges kristna råd                        R

14                    Bönsöndagen                          Vänstiftsarbete i Strängnäs stift                        S

18                    Kristi himmelfärds dag          Svenska Kyrkans Unga 50 %, SALT, barn och unga

i EFS 50 %.............................................................. R

21                    Sönd före pingst                     Act Svenska kyrkan                        R

28                    Pingstdagen                            Diakonin i församlingen                        F

29                    Annandag pingst                    Diakonin i församlingen                        F

 

JUNI
4                      Heliga Trefaldighets dag        Act Svenska kyrkan                        R

11                    1:a sönd efter trefaldighet      Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift                        F

18                    2:a sönd efter trefaldighet      S:t Lukas i Västerås-Eskilstuna                        S

24                    Midsommardagen                  Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift                        F

25                    Johannes Döparens dag          Svenska kyrkans Unga i Strängnäs stift                        F

 

 

Tredje kvartalet

JULI
2                      4:e sönd efter trefaldighet      Act Svenska kyrkan                        R

9                      Apostladagen                         Act Svenska kyrkan                        F

16                    6:e sönd efter trefaldighet      Stiftsgården Stjärnholm                        F

23                    Kristi förklarings dag             Svenska kyrkan i utlandet                        R

30                    8:e sönd efter trefaldighet      Stiftsgården Stjärnholm                        F

 

 

AUGUSTI
6                      9:e sönd efter trefaldighet      Act Svenska kyrkan                        R

13                    10:e sönd efter trefaldighet    Diakonin i församlingen                        F

20                    11:e sönd efter trefaldighet    Hela Människan                        R

27                    12:e sönd efter trefaldighet    Diakonin i församlingen                        F

 

 

SEPTEMBER
3                      13:e sönd efter trefaldighet    Diakoniinstitutionerna                        R

10                    14:e sönd efter trefaldighet    Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrko-

konferensen).............................................................. R

17                    15:e sönd efter trefaldighet    Stiftsgården Stjärnholm                        S

24                    16:e sönd efter trefaldighet    Stiftsgården Stjärnholm                        F

Fjärde kvartalet

 

OKTOBER
1                      Den helige Mikaels dag         Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod) . R

8                      Tacksägelsedagen                  Sveriges kyrkosångsförbund                        R

15                    19:e sönd efter trefaldighet    Svenska kyrkan i utlandet                        F

22                    20:e sönd efter trefaldighet    Asylrättscentrum                        R

29                    21:a sönd efter trefaldighet    Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift                        S

 

 

NOVEMBER
4                      Alla helgons dag                    Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod) .. R

5                      Sönd e. alla helgons dag        Diakonin i församlingen                        F

12                    23:e sönd efter trefaldighet    Diakonin i församlingen                        F

19                    Sönd f. domsöndagen            Act Svenska kyrkan                        R

26                    Domsöndagen                        Vänstiftsarbete i Strängnäs stift                        S

 

 

DECEMBER
3                      1:a sönd i advent                    Act Svenska kyrkan (start julkampanj)                        R

10                    2:a sönd i advent                    Svenska Kyrkans Unga                        R

17                    3:e sönd i advent                    Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen) R

24                    Julafton                                  Diakonin i församlingen                        F

25                    Juldagen                                 Act, Svenska kyrkan (del av julkampanjen) S

26                    Annandag jul                          Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen) R

31                    Sönd e. jul                              Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen) F